PHÂN KHU QI RIVERSIDE

phân khu riverside dự án Qi island
phân khu riverside dự án Qi island

Khu KL1 ( Lô 26-45), KL2 (Lô 1-22), KL2 (Lô 25-47) KL3 (Lô 1-25). KL3 (28-53)

Diện tích : 5 x 20m2

Tổng diện tích sàn: 309,5 m2
Diện tích sàn tầng 1: 82 m2
Diện tích sàn tầng 2: 82 m2
Diện tích sàn tầng 3: 82 m2
Shophouse Dự án Qi Island Bình Dương

MẶT BẰNG TẦNG 1

MẶT BẰNG TẦNG 2

MẶT BẰNG TẦNG 3

MẶT BẰNG TẦNG 4

Khu KL1 ( Lô 26-45), KL2 (Lô 1-22), KL2 (Lô 25-47) KL3 (Lô 1-25). KL3 (28-53)

Diện tích : 5 x 20m2

Tổng diện tích sàn: 309,5 m2
Diện tích sàn tầng 1: 82 m2
Diện tích sàn tầng 2: 82 m2
Diện tích sàn tầng 3: 82 m2
Shophouse dự án Qi island
Thiết kế nhà phố dự án Qi island

MẶT BẰNG TẦNG 1

MẶT BẰNG TẦNG 2

MẶT BẰNG TẦNG 3

MẶT BẰNG TẦNG 4